מאמרים

שריפה בליובאוויטש!

שטורעם.נט

לפנינו דיווח אודות שריפה בתקופת אדמו"ר מוהרש"ב

 

שריפה בליובאוויטש!

 

ידועות הן השריפות שאירעו בליובאוויטש בתקופת אדמו"ר ה'צמח צדק' (כרם חב"ד, 2, עמ' 66. ב"מ 283, 287) ובימי אדמו"ר מוהר"ש (מאמרי תרל"ח בכ"מ. 'העבר', ב, עמ' 91). 

 

והנה לפנינו דיווח אודות שריפה בתקופת אדמו"ר מוהרש"ב (שהוא עצמו לא היה בליובאוויטש באותה שעה).

 

בתאריך ט"ז בתמוז תרנ"ח התפרסמה בעתון 'המליץ' הידיעה הבאה:

 

 

מאמרים דומים

-