מאמרים

לקוטי רשימות ומעשיות (מהדו״ק) PDF

לקוטי רשימות ומעשיות

ספרים

ליקוט סיפורים חסידיים מתוך כתבי–יד. בסופו מכתבי הרה"צ רי"א מהאמיל והרה"צ רא"ה מסטאראשעליע. עם מפתחות, הערות וציונים. ייחודו של הקונטרס מתואר בפתח–דבר: הרשימות המועתקות כאן נלקחו רובן ככולן מכת"י מדוייקים... מהכת"י נעתקו, בין השאר, גם כמה ספורים שכבר נתפרסמו בשנים האחרונות, אולם רק כאלו הבאים בשינוי בתוכנם או בהוספת מקור השמועה... ומעלה יתירה, בד"כ, בנוסח הכת"י שלפנינו, היות ונרשמו הדברים קרוב לזמן שמיעתם.

 

מאמרים דומים

-