מאמרים

נספח: הזמנות לבר מצווה

מהזמנה למגילה: פרוייקט ההזמנות

פרק כ': מנהג עריכת הבר מצווה התקבל בקרב חסידי חב"ד ביציאתם מרוסיה ומשגדלו האירועים החלו גם בהדפסת הזמנות

נספח א: הזמנות לבר-מצוה ו..בת-מצוה

הזמנות לבר-מצוה הן תופעה חדשה באופן יחסי, כפי שחגיגת הבר-מצוה עצמה היא תופעה שלא היתה נהוגה בדורות הקודמים.

בכמה מחצרות צדיקים ניתן היה לפגוש חגיגות בזעיר-אנפין בשעה שמישהו מבני משפחתו של האדמו"ר הגיע למצוות, אבל ספק גדול הוא האם נשלחו אי-פעם הזמנות לאירועים מעין אלו.

אנשים מן השורה לא היה עושים חגיגות, והיו מסתפקים בעריכת "קידוש" לאנשי בית-הכנסת, או אמירת "לחיים" באמצע השבוע.

אך גם מנהג זה נתקבל בקרב חסידי חב"ד ביציאתם את רוסיה והשתקעותם בארצות הרווחה, ומשגדלו האירועים ויצאו את חוג המשפחה, התחילו גם בהדפסת הזמנות.

להזמנות אלו לא היה נוסח קבוע, אך בהמשך נראה כיצד השפיע נוסח ההזמנה לחתונה גם על ההזמנות לבר-מצוה.

 

עיטור ההזמנה ברמזי גאולה, גם בהקשר לשם ה'חתן'

חדשים ספורים אחרי ג' תמוז תשנ"ד, המשיחיות אינה עומדת בסתירה להכרה בהסתלקות

הרב טוביה פלס חידש חידושים רבים בשדה הדפסת ההזמנות: לראשונה הדפיס בגוף ההזמנה את המכתב שקיבל ה'חתן' עצמו מהרבי, ובשנים מאוחרות יותר – כשה'חתן' כבר לא זכה לקבלת מכתב – נדפס רק טופס המכתב, אך בתוספת תמונה של הילד עם הרבי.

להלן כמה מכתבים מבית היוצר של הרב פלס:
תצלום-ילדות של ה'חתן' נמצא גם בהזמנה הבאה:

בהזמנות הקודמות מצינו את השפעתה של ההזמנה לחתונה על נוסח הפתיחה, ובאלו שלפנינו נראה כיצד נבנתה ההזמנה כולה בתבנית ארבעת הקטעים של ההזמנה לחתונה.

קיים דמיון בקווים כלליים בין הנוסחים, אבל בפרטיהן אין הן דומות אחת לרעותה.


מצורפים 'ראשי פרקים' מתולדות ה'חתן', החל מביקורו אצל הרבי בעודנו עובר ירך אמו...

להזמנה זו צורף "מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח על ההזמנה אשר נשלחה אליו"

כמו ברוב המקרים, המענה – שאינו אלא פתיחה אקראית ב'אגרות קודש' – אינו שייך כלל לחגיגת הבר-מצוה
ולא כמנהגו של רבינו זי"ע שהיה משיב כענין וכהלכה


עיטור להזמנה משנת תשמ"ה


עיטור משנת תשנ"ז


עיטור בכתי"ק בענין הידור בתפיליןשני עיטורים שעניינם שני זוגות התפילין


תערובת דא"ח עם דרשות של דופי


"היום יום" של יום הבר-מצוההזמנה עשויה כאילו ה'חתן' הוא המזמין


הזמנה מהימים האחרונים, עשויה בשיר ובצירופי שמות


"חגיגת בר מצוה" שאינה נערכת, "כתוצאה מהמצב הנוכחי" – ששה חדשים אחרי ג' תמוז תשנ"ד

אבי ה'כלה' מייחל לשמוע "תורה חדשה" מפיו של "כ"ק אדמו"ר מלך המשיח לעולם ועד", אבל כנראה שעדיין אינו יודע את ה"תורה הישנה" של הרבי, שהתנגד לעריכת "חגיגות בת-מצוה"...

הציורים מעשה ידי הצייר ברוך נחשון

להלן שתי הזמנות לחגיגה (משותפת?!) של אח ואחות, החוגגים זה את בר-המצוה וזו את בת-המצוה.

מאמרים דומים

-