מאמרים

פרקי יומן – תשכ"ז PDF

יומן - תשכ״ז

תשורות

תשורה משמחת הנישואין של נכדיו לוי יצחק הכהן וצייטא פרידמן. ל' תשרי תשע"ט. יומן אישי מהנעשה בחצרות קודשנו שרשם הרה"ת ר' יהושע מונדשיין ע"ה במהלך שנת לימודיו במקום (תשכ"ז–תשכ"ח). בפתח דבר: "ביומנו ניכרת ההקפדה לרשום את הנהגותיו והליכותיו של כ"ק אדמו"ר זי"ע מתוך דיוק רב, תוך השוואה למקורות שונים בספה"ק. מנהגים רבים שתועדו ביומנו זה תפסו להם מקום ברבות השנים בספרו 'אוצר מנהגי חב"ד' .. בנוסף שולבו כמה תוספות יקרי ערך, שחלקם מתפרסמים כאן לראשונה". לאורך הקונטרס – נספחים ותצלומים שונים.

 

מאמרים דומים

-