מאמרים

ה"צמח צדק" וה"ערוך השולחן" (תגובה)

כפר חב״ד

״מי פתי להאמין שהצ"צ ישב עם אברך צעיר לימים, כמה שעות בכל יום ויום, במשך חודש ימים, ויפטפט עמו על דא ועל הא כאחד הריקים?״

ה"צמח צדק" וה"ערוך השולחן"

בגל' 996 (עמ' 54) הובאו דברים על שהותו של בעל "ערוך השולחן" אצל אדמו"ר הצ"צ.

מקורו של סיפור זה הוא בס' "מקור ברוך", שכולו רצוף שקרים, וגם סיפור זה הוא אחד מהבדיות שבדה המחבר מלבו.

מי פתי להאמין שהצ"צ ישב עם אברך צעיר לימים, כמה שעות בכל יום ויום, במשך חודש ימים, ויפטפט עמו על דא ועל הא כאחד הריקים? וכל השמועות והסיפורים שהמחבר שם בפיו של הצ"צ הם מזוייפים מתוכם או מוכחשים ממקום אחר.

המחבר שהיה לץ מתלוצץ מכל דבר שבקדושה, ברצותו להלעיג על גדולי החסידות (כהרה"ק רלוי"צ מברדיצ'וב והרה"ק ר"נ מברסלב), "מתחכם" ומביא דברי ליצנות עליהם מפיו של הצ"צ משמם של אחרים, בנוסף לדברי קינטור על בעל ה"נודע ביהודה" המתייחסים לאדמו"ר הצ"צ עצמו ח"ו.

בדרך זו הוא מנסה להפיץ גם את דעותיו הכוזבות שלו, כשהוא שם אותם בפיו של אדמו"ר הצ"צ.

חבל שמפעם לפעם נופלים ברשתו גם מחברים מחבבי תורה וחסידות.

מאמרים דומים

-