מאמרים

פרק י״ט: בדיחות הדעת

מהזמנה למגילה: פרוייקט ההזמנות

פרק י"ט: אחרי הפרקים הקודמים, בהם נוכחנו לראות את הרצינות בה מתייחסים המזמינים לכל תג, מפתיע לראות את ההזמנות המבודחות

אחרי שנוכחנו ברצינות התהומית שבה מתייחסים המזמינים לכל תג ותג שבהזמנותיהם, מפתיע לראות שיש אנשים ששמים את הענין בפרופורציות שונות, ומבינים שלא כל אירוע הוא באותה דרגת חשיבות כחתונת בת האדמו"ר עם האדמו"ר העתידי.

לפנינו הזמנה מבודחת לחתונה חב"דית, אך נוסח ההזמנה מושפע רק בחלקו מההזמנה הסטנדרטית.


מוטי ליפסקר אומר...

(ניתן לשער שגם תואר "השליח" שהודבק למחותן, הוא מעשה קונדס של מוטי ליפסקר)

אם ההזמנה לחתונת הרבי היא "אם כל ההזמנות", הרי שההזמנה שלפנינו היא מבנותיה החריגות.

קשה להבחין בה בין בדיחות הדעת לבין הרצינות, אבל בכל מקרה היא מגוחכת, ועל שום כן מצאה את מקומה בפרק זה.

מאמרים דומים

-