מאמרים

פרק י״ח: פוסחים על שתי הסעיפים?

מהזמנה למגילה: פרוייקט ההזמנות

פרק י"ח: שתי הזמנות המעוררות תמיהות: האם יש כאן שני סוגים, או שמא התבלבל המדפיס? או אולי רצו לצאת ידי חובת כל הדעות?

שתי ההזמנות שלפנינו מעוררות תמיהות:

באחת מוטבע ה"יחי" בחותמת, והספיקות מרובים: האם אחד ה"צדדים" הוא שהטביע את החותמת? או שמא שני ה"צדדים" נמלכו להוסיף את ה"יחי" אחרי כלות ההדפסה? ושמא אחד החוליגאנים הוא שהטביע את חותמתו כדרכם וכעלילותם?

בהזמנה השניה נאמר שהעליה לתורה היא "בהיכלו הק' של כ"ק אדמו"ר נשיא מה"מ".

נוסח מוזר המעורר תמיהות: האם היו כאן שני סוגי הזמנות, והמדפיס התבלבל כששינה מנוסח לנוסח? או שמא המזמין שינה את דעתו באמצע ההדפסה ויצא לו נוסח משובש זה? או שמא רצה לצאת ידי כל הדיעות?

מאמרים דומים

-