מאמרים

פרק טו: אמנות, עיטורים וקישוטים

מהזמנה למגילה: פרוייקט ההזמנות

עיטורי 770, שמות החתן והכלה, מונגרמות, מעשה אומן, הכרזות וכתבי יד קודש, הם חלק קטן מעיטורי ההזמנות

אומנות ועיטורים - 770

בהזמנות שנדפסו עד לתחילת שנות ה-מ"ם (תחילת שנות ה-80) העיטורים הם דבר נדיר ביותר; אך מאז הלכה התופעה ונתפשטה, עד כי כיום קשה למצוא הזמנה שלא יהיה בה עיטור או ציור כלשהו, כשהם משולבים ועשויים בדרך-כלל כמונוגרמה של שמות החתן והכלה.

בפרקים הבאים לא באנו לחלק ציונים לרמתם המקצועית והאמנותית של העיטורים, אלא רק להצביע על סוגי הקישוטים שנהגו בהם, ברב או במעט.

בשנת תשמ"ט (ואולי אף לפניה קצת) החלו בציורי "770", ולהלן שורה מציורים אלו, לפי סדר השנים. יש לתת את הלב גם להתפתחות שחלה בכיתובים המעטרים את "770":


תשמ"ט


תשמ"ט


תשמ"ט


תשמ"ט


תשנ"א


תשנ"ב


תשנ"ג


תשנ"ג


תשנ"ד


תשנ"ד


תשנ"ה


תשנ"ו


תשנ"ז


תשנ"ח


תשנ"ט


תשנ"ט


תש"ס


תשס"א


תשס"א


תשס"ב

ויתנו לך כתר מלוכה


תשנ"ב


תשנ"ב


תשנ"ד


תשנ"ו

תשלובת הכתר ו"יחי": אלו מלמטה, אלו מלמעלה, אלו בעליונים ובתחתונים, אלו בעיגול, אלו באליפסה, אלו ביושר ובחצי עיגול, אלו בלה"ק ואלו בלע"ז:

*

יחי, אבל לא רק

סיסמאות הגאולה החלו עוד לפני היווצרותה של הכרזת ה"יחי", והאריכו ימים גם אחריה. אבל ה"יחי" הולך עם כל דבר והולך גם לבד:


תשמ"ו


תשנ"ב


תשנ"דתשנ"ו


תשנ"ח


תשנ"ט


תשנ"ו

*


תשנ"ד


תשנ"ו


תשנ"ד


תשנ"ה

*


תשנ"ה


תשנ"ג


תשנ"ה


תשנ"ה

*


תשנ"ט


תשנ"ה


תשס"א


תשנ"ט

*

*

מצוות ומבצעים


תשמ"ז


תשנ"ו

תשנ"ו


תשמ"ו

מונוגרמות


מקצועי, עדין ויפה


שילוב אותיות ודא"ח


פסוקי שמות החתן והכלה


"אשת חיל" עטרת שמותם


שילוב השמות בדגל המשפחה

כתב יד קודש

אחרי ג' תמוז תשנ"ד החלו לצוץ ולהתגלות דברים שנכתבו בגוף כתב יד קדשו של אדמו"ר זי"ע, ובשפע העצום הזה נמצאו גם משפטים הולמים הראויים לעטר את ההזמנות.

בשנת תשס"א הופיע המשפט הבא לראשונה על-גבי ההזמנות, ומאז הוא מופיע לרוב, בוואריאציות שונות: בשורה אחת, בשתיים (בשני אופנים), בשלוש, בארבע (בשלוש דרכים) ובחמש שורות:

וסוגים נוספים:

לחתונה שנערכה בל' שבט תשנ"ט, נמצאה שורה בכתי"ק המתאימה בדיוק לחתונה באותו תאריך:

ועוד שני כתי"ק שאינם שייכים דוקא לחתונה:

מעשי אמן, ציור וצילום


 


 


ההזמנה הראשונה שמצאנו בה ציור, תשל"ה

*


ציורים מקוריים של הצייר ברוך נחשון


 

בכתובה משולבים שמות החתן והכלה
אך התאריכים משובשים

*

*

ההזמנה הבאה נועדה לחתונה המתקיימת היום, י"ד בכסלו תשס"ו, יום פתיחת המדור הנוכחי באתר "שטורעם".

אין כמוה להעיד על המרחק הרב שעשתה ההזמנה החב"דית, מאז ההזמנות הראשונות שלפני שמונים שנה...

מאמרים דומים

-