מאמרים

זה ספר תולדות אדם PDF

- זכרון -

לזכרו של הרה"ח ר' יהושע מונדשיין ע"ה. מאת יבדלח״ט הרב שלום דובער לוין. ״כמעט כל ספר שעסקתי בעריכתו הי' ליהושע חלק בו, קטן או גדול .. כך שמציאותו של ידידי יהושע ע"ה הפכה לחלק מחיי נפשי .. עיקרה של הסקירה הזאת בנויה על קטעים נבחרים מתוך אלפי המכתבים בינינו, שהתכתבנו במשך תקופת קרוב לארבעים שנה האחרונות (תשל"ז-תשע"ד)״.

 

מאמרים דומים

-