מאמרים

אדמו"ר מהר"ש ו...לינקולן (תגובה)

כפר חב״ד

מפריך את הקשר בין אימרה של הנשיא לינקולן ה"מושרשת בדבריו של הרבי מהר"ש שחי באותה תקופה".

כפר חב"ד, 965 (ד' אלול תשס"א), עמ' 86. (בחתימת: א' מאנ"ש)

 

אדמו"ר מהר"ש ו..לינקולן

בעתונכם הנכבד מיום כ"ח במנ"א – בסקירה על כינוס השלוחים לאה"ק – צוטטו רעיונות שנאמרו ע"י נשיאי ארה"ב, שמקורם ושרשם בדבריהם של – להבדיל – נשיאי חב"ד.

וביניהם, אימרה של הנשיא לינקולן ה"מושרשת בדבריו של הרבי מהר"ש שחי באותה תקופה".

ברם, "שידוך" זה מופרך מעיקרו, שהרי הנשיא לינקולן נרצח כשנה לפני הסתלקותו של הצמח צדק וקבלת הנשיאות ע"י אדמו"ר מהר"ש.

מאמרים דומים

-