מאמרים

תשורה - ב׳ אדר תשנ״ד PDF

תשורות

ליקוט ממכתבי כ"ק אדמו"ר שליט"א אל הרה"ח ר' דוד ברוומן ע"ה אשר בשליחותם של מלכי רבנן עסק בהדפסת ספרי רבותינו נשיאינו במדינת אשכנז, ומתוך עשרות המכתבים בחרנו להביא את אשר באו בהם הוראות ההדפסה, ובפרט אם עוטרו בהגהות כתי"ק כ"ק אדמו"ר שליט"א". הוספות: אגרות כ"ק אדמו"ר ואמו הרבנית חנה שניאורסאהן אל בני המשפחה. דברי תורה מאת הרה"ג ר' מאיר חיים חייקין בדיני משלוח מנות.

 

מאמרים דומים

-