מאמרים

תשורה - ט״ו באב תשנ״ט PDF

תשורות

שרשי החתן והכלה בגזע משפחת רַסקין. הקשרים ההדוקים עם הר"ר לוי יצחק והרבנית חנה שניאורסאהן שכתבו פרק נכבד בתולדות המשפחה. כתבים, מכתבים ותמונות. ביאורים על מהותו של יום חמשה עשר באב.

מאמרים דומים

-