מאמרים

אהל רח"ל. חלק ג PDF

ספרים

חלק שלישי. מאת חיים ליברמן. כולל: מסביב לחסידות, ביבליוגרפיה ושונות. בהקדמת המחבר: "..סוף סוף אמנם נמצא לו גואל, ה"ה ידידי הנכבד, הרב ר' יהושע שי' מונדשיין מירושלים עה"ק ת"ו שהתנדב לקחת על עצמו את עבודת התרגום [של המאמרים מיידיש לעברית], והרי התרגום לפני הקוראים שחיכו לו. וזאת למודעי, שאם המצא ימצא איזה שהם פגמים בתרגום יתלו את הפגמים בי, שכן פה ושם, במקצת דמקצת הייתי עזר כנגדו לר' יהושע שי'..". מבוא 'בפתח יריעות אהלים' מאת פרופ' דב סדן. בעמ' 650 תצלום הודעה רשמית משנת תר"א מטעם קיסר רוסיא על גזירת המלבושים, "צילום זה המציא לי הרב יהושע מונדשיין שי' מאוסף שלו". בעמ' 652 תצלום נוסף ממקור זה.

 

מאמרים דומים

-