מאמרים

אוצר מנהגי חב״ד - אלול-תשרי PDF

ספרים

ליקוטי הנהגות, הדרכות ותקנות מרבותינו הק' נשיאי חב"ד ומנהגי אנ"ש לדורותיהם. עם הרחבות והשוואות למנהגי צדיקים אחרים. בכרך זה: מנהגי חודש אלול, ראש השנה, עשי"ת, יום הכיפורים, חג הסוכות, הושענא רבה, שמע"צ ושמח"ת.

 

מאמרים דומים

-