מאמרים

צדקתו עומדת לעד PDF

- זכרון -

לקט מתוך אגרותיו של הרב יהושע מונדשיין. מאת הרב אליהו מטוסוב. עשרה מכתבים מפרי עטו שנועדו אל העורך ר"א מטוסוב. יו"ל לרגל יום השלושים לפטירתו (שבט תשע"ה). בפתיחה 'אקדמות מלין' מאת העורך: "במשך שנים קיימתי התכתבות עניפה עם ידידינו הרב יהושע ז"ל מונדשיין.. בתקופה של יותר משלשים שנה הוא הרבָּה בכתיבה אליי.. חלק גדול ממכתביו נשתמרו אצלי, ומאז מצויים באמתחתי מאות מכתבים מאתו. נושאי המכתבים הם רבים ומגוונים, אך עיקרם מוסב בעניני ספרות ומחקר הקשורים לתורת וחסידות חב"ד, ובתוכם גם ענינים הקשורים לספרים שהדפיס הר"י ז"ל.. נטלתי באקראי 10 מכתבים, מתוך ערימת המכתבים של שנת תשמ"ז בערך, ע"מ להעתיקם ולהדפיסם כאן.. קטונתי מלכתוב דברים אודות ר"י ז"ל, על גודל מפעלו ורוב החשיבות שייחס הרבי אל ספריו ועבודותיו.. קשה עלינו פרידתו הפתאומית של ידיד נאמן, איש יקר רוח ועדין הנפש. ויהי נא קונטרס צנוע זה, למזכרת קשר נצחי בינותינו עדי ביאת גו"צ בב"א". נספח בסופו: מאמר "הערות בספר המסע האחרון".

 

מאמרים דומים

-