מאמרים

בני המהרי"נ מניעז'ין זצ"ל (תגובה)

היכל הבעש״ט

פרטיהם של חמשת בני אדמו"ר מהרי"נ.

היכל הבעש"ט, כה (כסלו תשס"ט), עמ' קצב

 

בני אדמו"ר מהרי"נ מניעז'ין זצ"ל

על רשימתו המפורטת של מ' רון (גל' כד עמ' קפא-קפב) ניתן להוסיף כמה פרטים להעמדת הדברים על דיוקם.

במכתב מאת ר' מנחם מענדל שניאורסאן – נכדו של אדמו"ר מהרי"נ – מנויים חמשת בני מהרי"נ שהיו בחיים באותה שעה (בשלהי שנת תר"נ או בשבועות הראשונים של תרנ"א), בתוספת כמה פרטים.

א] הבכור ה"ה ר' שניאור דוב החונה בניעזין.

ב] השני ר' אברהם חונה בקישינוב, עוסק בפרקמטיא.

ג] ר' משה, עשיר, חונה גם הוא בניעזין.

ד] יעקב יוסף, נער בן י"א שנה.

ה] הצעיר מנחם נחום בן שמונה שנים.

 

יהושע מונדשיין
עיה"ק ירושלים ת"ו

 

מאמרים דומים

-