מאמרים

דרך המלך PDF

ספרים

תשורות

תרגום מדוקדק ומפורט של ה"דרכון" (פאספארט) של כ"ק אדמו"ר זי"ע מימי צאתו מברית–המועצות בראשית שנת תרפ"ח, ועד שנת תרצ"ג, שאז חדל להיות אזרח המדינה ההיא. בפתיחה: הקדמה – ואלה מסעי ראש בני ישראל. יצא לאור כ'תשורה' למשתתפי כינוס השלוחים כ"ד מרחשון–ער"ח כסלו תשס"א. חזר ונדפס גם ב'כפר חב"ד', גל' 928 (כ"ה חשון תשס"א), עמ' 10–11, וגל' 929 (ג' כסלו תשס"א), עמ' 38–50.

 

מאמרים דומים

-