מאמרים

הוצאה מיוחדת של ה'תניא'

עיתונים

שערים (עיתון)

"הוצאה מיוחדת של ה'תניא' מוקדשת ליום הולדת השבעים של הרבי מליובאוויטש שליט"א". מהדורה זו היא השבעים במספר מאז נדפס ה'תניא' לראשונה בשנת תקנ"ז. סקירה קצרה על מספר ההוצאות הרבות של ספר זה ביבשות שונות, בארצות מפוזרות ובשפות מגוונות. בעילום שמו של הכותב.

 

ב"ה

 

הוצאה מיוחדת של ה"תניא" מוקדשת ליום ההולדת השבעים של הרבי מליובאוויטש שליט"א

 

כמתנה מקורית לרבי מליובאוויטש ליום הולדתו השבעים, החליטו חסידי חב"ד בארץ להדפיס הוצאה מיוחדת של ספר ה"תניא", המוקדשת לרבי, הוצאה זו היא - שבעים במספר מאז נדפס "התניא" ע"י מחברו ר' שניאור זלמן מלאדי לראושנה. בשנת תקנ"ז (1797), ונמנה עם הספרים הבודדים שזכו להוצאות כה רבות בתקופת שנים אלו.

מלבד מספר ההוצאות הרבות, מצטיין ספר התניא במקומות הדפוס הרבים, בם נדפס ביבשות שונות ובארצות מפוזרות.

לראשונה נמסר לדפוס בסלאוויטא שברוסי'. ותוך שנתיים נדפס שנים בזאלקאווי מלכות אוסטריה, ועד שנת פטירתו של המחבר (תקע"ג 1813) נדפס עוד חמש פעמים ברוסי' ובאוסטריה. מאז עד מלחמת העולם השניה נדפס התניא כארבעים פעם ברחבי אירופה (גרמניה) (קניגסברג, אלטונא) אוסטרי' (לבוב, ווין), רומני' (יאס) וכמובן ברוסיה - בדפוסים המרכזים - שקלאו, וילנא וכו'. בשנות המלחמה נדפס "התניא" במונקטש שבהונגריה, בשנחאי (סין) ע"י פליטי חב"ד שהגיעו לשם, ובמינכן שבגרמניה, במחנות הפליטים שנתרכזו שם אחר המלחמה.

בארצה"ב יצאה בשנת תשי"ד הוצאה מתוקנת עם הוספות רבות (מפתחות, הערות וכו') בעריכתו של הרבי מליובאוויטש שליט"א. הוצאה זו צוינה כהדפסה הראשונה של התניא "בחצי כדור התחתון" הנחות יותר מחציו העליון (כמובן בקבלה ובחסידות חב"ד).

בארץ הקודש נדפס התניא לראשונה בשנת תש"ג (1943) ומאז תש"כ נדפס כמעט מיד שנה בשנה בכפ"ר חב"ד. התניא מופיע גם בשפות אידיש, אנגלית, ספרדית, איטלקית, עברית [ערבית].

 

ניסן תשל"ב שערים

 

מאמרים דומים

-