מאמרים

ה"עלייה" המכובדת במנהג חב"ד (תגובה)

כפר חב״ד

בקרב חסידי חב"ד העלייה החשובה (לבד מהמפטיר) היא ה'שלישי' ולא ה'שישי'

כפר חב"ד, 929 (ג' כסלו תשס"א), עמ' 97

 

ה"עליה" המכובדת  במנהג חב"ד

            במאמר "העליה החשובה לתורה" (כפר חב"ד גל' 928, עמ' 73) נאמר, שבדורות עברו נהגו שהרבנים קיבלו עליה לשלישי, אבל אצל החסידים נתקבלה העליה החשובה, שישי. ומנהג רבותינו נשיאינו – לעלות תמיד למפטיר. עכ"ד.

            ברם, אף כי מנהגם של רבותינו הק' לעלות למפטיר, אבל לאנ"ש העליה החשובה (לבד מהמפטיר) היא השלישי דוקא ולא השישי!

            והחסידים שאצלם נתקבל השישי לעליה החשובה אינם חסידי חב"ד.

 

* * *

כפר חב״ד, 935 עמ' 106

 

 

העלייה החשובה למנהג חב"ד

            בגל' 934 (עמ' 114) נכתב, שאצל "אשכנזים ליטאים" עליית ה'שלישי' היא היותר חשובה, ואילו אצל החסידים והספרדים ההולכים אחרי ספרי קבלה, עליית ה'שישי' היא היותר חשובה.

            ורציתי להעיר, שאנשי חב"ד גם הם חסידים וגם הם הולכים אחרי ספרי קבלה, ובכל-זאת אצלם עליית ה'שלישי' חשובה יותר מן ה'שישי'.

מאמרים דומים

-