מאמרים

הערות שונות (תגובה)

כפר חב״ד

ארבע הערות לדברי הכותבים בגל' 931: [א] פענוח הר"ת 'סה"ק'; [ב] מקום מאסרו של אדה"ז; [ג] נשיאת הסידור בשמאל; [ד] ההנהגה אחר העיטוש.

כפר חב"ד, 932 (כ"ד כסלו תשס"א), עמ' 114

 

כמה הערות לגל' 931

פענוח הר"ת 'סה"ק'

בעמ' 15 משתמש הרבי במכתבו בראשי-התיבות 'בסה"ק', והם פוענחו: "בספרים הקדושים".

אבל כבר כתב רבינו עצמו (בהקדמתו לקונטרס 'בד קודש, הע' 3) – כדוגמה לשגיאות שבמהדורה מסויימת: בפרק שני.. בא כמה פעמים ר"ת "בסה"ק" – ר"ת רגיל בכת"י תורת החסידות, ופירושו "בספרי הקבלה".. אבל בבד קודש הנדפס פרטו הר"ת: בספרים הקדושים! עכ"ל רבינו.

 

מקום מאסרו של אדה"ז

בעמ' 57 ו59- נדפסו תמונות מהמבצר שבו ישב אדמו"ר הזקן במאסרו, ואף מחדרו שבאותו מבצר.

אף כי אין זו הפעם הראשונה שתמונות מעין אלו מתפרסמות עם הכיתובים הללו, אבל כדאי לדעת שאין בזה קורטוב של אמת: המבצר שבו היה רבינו הזקן תפוס כבר אינו קיים; הבנין הנראה בתמונה נבנה מאוחר יותר, לא הרחק מהמקום שעליו עמד המבצר הישן. וכמובן שאדמו"ר הזקן לא ישב בחדר זה, שעדיין לא בא לעולם בימיו.

 

נשיאת הסידור בשמאל

בעמ' 106 נשאלה שאלה, מדוע נשא הרבי את הסידור בשמאלו ולא בימינו; ולכאורה פשוט הדבר, שהרי את יד ימינו היה הרבי מניח על מזוזות הפתחים שעבר דרכם, ביד ימינו היה תופס בפרוכת בכניסתו ובצאתו, ביד ימינו היה פותח את דלת חדרו ועוד ועוד. לפיכך היה הסידור ביד שמאלו.

 

ההנהגה אחר העיטוש

באותו עמוד הביא הכותב שמועה בשם אדמו"ר הריי"צ, אבל מהרה"ח הגר"י לנדא ע"ה שמעתי בדיוק להיפך; שכך אמר לו אדמו"ר הרש"ב, שמשיכת האוזן היא מלמעלה למטה (ולאו דוקא כשמדברים באותה שעה על נפטר ל"ע – כך אמר לו הרבי). ואדמו"ר הרש"ב גם לא היה אומר "לישועתך קויתי ה'" (אלא שאיני בטוח אם גם את זה אמר הרבי לרב לנדא).

ועכ"ז, ראיתי כמה וכמה פעמים שאדמו"ר זי"ע התעטש, ובכל הפעמים שראיתי שמתי לב שאין הוא נוהג בתפיסת האוזן כלל!

מאמרים דומים

-