מאמרים

הצופה לדורו PDF

ספרים

תולדות חייו ופעלו של הרב יקותיאל אריה קמלהאר ז"ל. תחנות חייו ויצירות רוחו, לצד תיאור הצד ההסטורי של זמנו. "בפרספקטיבה זו מזדקרת אישיותו של הריא"ק כתלמודי מופלג בגאוניותו ובחסידותו וכסופר רבני ברוך כושר–ביטוי – תכונות שקבעו לו בעתו מעמד מיוחד ביהדות אירופה כולה".

 

מאמרים דומים

-