מאמרים

זכר יהודה PDF

ספרים

שאלות ותשובות מאת הגאון מוהר"ר יהודה ליב זלקינד (בטלן) זצ"ל בארבעת חלקי השו"ע. בהוצאת מכון 'אהלי שם' ליובאוויטש. במהדורה זו נוספו תשובות רבות שלא נדפסו בהוצאה הראשונה, והודות להן "מתבררים ומתלבנים דברים שנעלמו מידיעתנו עד כה, ונחשפות פרשיות חדשות במלחמתה של תורה". המבוא הנרחב (עמ' 6–34) מאפשר הצצה לעולמו הרוחני של הגאון המחבר, תורתו, עבודתו ודרך כתיבתו, תוך סקירת תקופתו והשתלבותו בשושלת המפוארת של רבני דינאבורג–דווינסק. עם הערות וציונים, תיקונים ומפתחות.

 

מאמרים דומים

-