מאמרים

כרם חב״ד גליון 1 PDF

כרם חב״ד

ספרים

עיון וחקר במשנת חב"ד, דברי ימי החסידות ודרכי החסידים. רובו מפרי עטו, ובהשתתפות כותבים אורחים. מוקדש בעיקרו למועדי חודש תשרי ומאורעותיו בדברי ימי חב"ד, והושם הדגש על דברים הקשורים לכ"ק אדמו"ר מוהר"ש נבג"מ (שנסתלק בי"ג תשרי).

 

מאמרים דומים

-