מאמרים

כרם חב״ד גליון 2 PDF

כרם חב״ד

ספרים

מוקדש בעיקרו למועדי חודש ניסן ומאורעותיו בדברי ימי חב"ד, והושם הדגש על דברים הקשורים לכ"ק אדמו"ר ה'צמח–צדק' נבג"מ וכן מאמרים הקשורים ברמב"ם ובתורתו.

 

מאמרים דומים

-