מאמרים

כרם חב״ד גליון 3 PDF

כרם חב״ד

ספרים

דברי ימיה של ישיבת 'תומכי תמימים' בליובאוויטש במלאות תשעים שנה להקמתה. זכרונות, עדויות, מכתבים ותעודות. במרכזו נדפס החיבור "דברי ימי התמימים" מפרי עטו של ר' משה רוזנבלום בשיתוף פעולה עם מנהל הישיבה אדמו"ר מוהריי"צ. כולל "הוספות והשלמות" ממכתבי רבוה"ק ומסמכים שונים שנסדרו לפי סדר המאורעות הכרונולוגי. זכרונותיהם של תלמידי הישיבה, חלקם נדפסו במקו"א ולחלקם זהו פרסומם הראשון.

 

מאמרים דומים

-