מאמרים

כרם חב״ד גליון 4, חלק א PDF

כרם חב״ד

ספרים

עיון וחקר במשנת חב"ד, דברי ימי החסידות ודרכי החסידים. עיקרו של ח"א: שני מאסריו של אדמו"ר הזקן לאור תעודות חדשות ומסמכים שהיו סמויים מן העין, ונתגלו בארכיונים עם התרופפות השלטון המרכזי בברית–המועצות לשעבר. כולל פרטי המלשינות, ותשובותיו של רבינו הזקן לי"ט האשמותיו של המלשין אביגדור. עם הערות, ציונים ונספחים המסתעפים מפרשה זו. דמותו הטראגית של הרב מוואָלפּא ("הנופל"); רבנים מחבלי כרם ה'; ההתנגדות לחסידות. מתריע מפני "בניית ההיסטוריה" וחקר תקופה זו תוך הסתמכות בלעדית על כתבי פולמוס מגמתיים ותעודות מזוייפות.

 

מאמרים דומים

-