מאמרים

"לילך אחר התורה 'אזמרה'..." (תגובה)

דאצ׳ה

מקור התורה "אזמרה" ומעללי המו"ל של ה'בוצינא דנהורא'. (תגובה לא.ש. אמיתי, גל' 70, עמ' 4).

דַאצֶ'ה, 72 (י"ז כסלו תש"ע), עמ' 8

 

לענין ההשערה שהתורה 'אזמרה' היא ביאורו של הר"ר נחמן מברסלב לדבריו של דודו הר"ר ברוך ממז'בוז' האמורים בספרו 'בוצינא דנהורא': קרוב יותר לומר שהמו"ל של ה'בוצינא דנהורא' נטל את דברי תורתו של הרר"נ ושמם באמתחתו של הרר"ב. וכבר נחשפו מעלליו בעריכת ה'בוצינא דנהורא' בכתה"ע 'עלי ספר', חוברת ח, עמ' 155-157.

מאמרים דומים

-