מאמרים

לקוטי ביאורים בספר התניא PDF

ספרים

ליקוט ביאורי התניא המפוזרים בספרי וכתבי רבותינו ובספרי חסידים בעריכת הרב יהושע קארף. "תודתי נתונה להרה"ת המופ' ר"א שי' חיטריק, ולהת' יהושע שי' מונדשיין שסייעוני בליקוט ההוספות [...] נכתב ונדפס בפקודת כ"ק אדמו"ר שליט"א, כ"ד טבת ה'תשכ"ח". כולל: ליקוט משיחות ומכתבי כ"ק רבותינו הקדושים אודות ספר התניא (עמ' [תיא]–תמא), נלקט ע"י יהושע מונדשיין.

 

מאמרים דומים

-