מאמרים

מאין הבטחון?

לדעת

מגיב לדברי ד"ר יעקב לפקין על התפתחותן האוולוציונית של חיות הים מהיונקים.
השערות מדעיות אינן "אמיתות"

מאין הבטחון?

            ב'לדעת' כרך י' חוברת 7, כותב ד"ר יעקב לפקין על התפתחותן האוולוציונית של חיות הים מהיונקים, ודבריו כתובים בביטחון ובוודאות כאילו נכח בשעת מעשה, ובעיניו חזה כיצד אבות אבותיהם הפכו (בהדרגה אמנם) מחיות יבשה לחיות ים.

            לדעתי, הדיוק המדעי וההגינות המדעית, מחייבים לשון זהירה יותר. כי אין לשכוח ששום דבר אינו יוצא מגדר השערה כל עוד לא הוכח בצורה שאינה מותירה מקום לספק. ואין לכתוב על האוולוציה באותה ודאות שבה כתובים – באותו מדור – דברים מתחום הטכניקה והאלקטרוניקה.

במצורף תמצאו את דו-שבועון האוניברסיטה העברית בירושלים (מה-15 ביוני 1980) שבו אנו קוראים בכתבה "מי היו אבות הנחש": "עד כה מקובל היה לחשוב כי הנחש התפתח מלטאות יבשתיות... אולם שני מאובנים שנמצאו לאחרונה... עשויים לשנות תפיסה זו. אלו הם שני "כמעט נחשים" קדומים... הנושאים סימנים פרימיטיביים של לטאות ימיות – ולא של לטאות יבשתיות... מעניין לציין כי חלק מהתכונות שנחשבו עד עתה כתכונות שהופיעו רק בשלב מאוחר של התפתחות לצורת הנחש, נמצאות בשני "כמעט הנחשים" הקדומים. כך למשל, אחד מהם כבר מופיע עם שיני ארס..." (ראה תמונה מס' 1).

ובכן, עדיין מתחדשים דברים ומשתנות מוסכמות. ולא מיותר לציין שעדיין תלויות ועומדות כמה השגות בסיסיות על התפיסה של תורת האוולוציה, ולא לכולן כבר הוצע פתרון הגיוני.

            'לדעת', כרך יא, כסלו תשמ"א

מאמרים דומים

-