מאמרים

סור מרע ועשה טוב (עם הוספות מהרצ"א) PDF

ספרים

"הקדמה ודרך לעץ החיים" מאת הרה"ק רבי צבי הירש אייכנשטיין מזידיטשוב, עם הגהות והוספות מאת הרה"ק רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב. מהדורה חדשה בסידור חדש עם הוספות רבות. בהוצאת מכון אור תורה מונקאטש. "ועתה בואו ונחזיק טובה ותודה להרה"ח מו"ה יהושע מונדשיין נ"י, אשר הודות לחכמתו ויגיעתו כי רבה במלאכת שמים זו, זוכים אנו בעזרתו ית"ש לראות היום את הספר יוצא לאור העולם כלול בהדרו".

 

מאמרים דומים

-