מאמרים

סרט לו סריטה על הכותל

דאצ׳ה

בדברי המדרש על סריטת המלאך על הכותל, "לכשתגיע החמה לכאן תהי נפקדת", לא לשם הפגנת אות או מופת לעיני הרואים.

סרט לו סריטה על הכותל

בגל' 68 נשאלה שאלה בדברי המדרש עה"פ שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך, שסרט לו סריטה על הכותל ואמר לו לכשתגיע החמה לכאן תהי נפקדת וכו'. והקשו, הרי דבר זה אירע באלוני ממרא, והלוא אח"כ ירד אברהם לבאר שבע ושם נולד לו יצחק, ומה סימן יש בסריטה זו שעל הכותל באלוני ממרא אם לא היה שם, ומי ראה שכשהגיעה החמה לשם נפקדה.

ואני בער ולא אדע מדוע צריכים שמישהו יראה את החמה מגיעה לשם? האם היתה כאן כוונה להפגין אות או מופת כלשהו לעיני הרואים? אילו היה לו לאברהם שעון שמש בחצרו, היה המלאך מצביע על נקודה בשעון ואומר לו, כשתגיע החמה לכאן בשנה הבאה יוולד לך בן. או בלשון אחר: בשנה הבאה בשעה עשר, למשל, יוולד לך בן.

לפיכך לא היה אברהם צריך להיות נוכח באלוני ממרא בפסח של השנה הבאה, בשעה שילדה שרה את יצחק בנו. ולא נגרע מדברי המלאך דבר, כפי שלא היה הענין משתנה כלל באם אותו כותל היה מתמוטט במשך השנה.

 

            דאצ'ה

מאמרים דומים

-