מאמרים

קצור שלחן ערוך עם פסקי רבינו הזקן ומנהגי חב"ד (סימנים א–לה) PDF

ספרים

תשורות

תשורה לרגל חגיגת הבר–מצוה של נכדו מרדכי שמואל (ב"ר דוד) מונדשיין. כ"ד אדר–ראשון תשע"ו. קצור שלחן ערוך מאת הרה"ג ר' שלמה גנצפריד זצ"ל עם פסקי אדמו"ר הזקן ומנהגי חב"ד. נערך ע"י ר"י מונדשיין בשנת תש"מ (בערך) ונועד במקורו עבור תרגום ה'קצור שלחן ערוך' לשפה הרוסית שיצא לאור ע"י ארגון שמי"ר. מגמתו להביא את מסקנת ההלכה ע"פ שו"ע אדמו"ר כשההוספות כלולות ומשולבות בתוך סעיפי ה'קצור'. כמו"כ שולבו ציונים למנהגי חב"ד מתוך ספר המנהגים. כולל את הסימנים א–לה, החל מדיני השכמת הבוקר ועד הלכות חלה. העריכה לא נשלמה מסיבות שונות ונפסקה בשלביה הראשונים.

 

מאמרים דומים

-