מאמרים

רמ"ח אותיות (מהדורה מתוקנת) PDF

תשורות

בתוך: 'תשורה' של משפחת רבינוביץ–וולף, ה' כסלו תשע"ב, עמ' 191–264. מהדורה חדשה ומתוקנת של קונטרס 'רמ"ח אותיות' – פתגמין קדישין מכ"ק רבותינו הקדושים זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע וזקני חסידי חב"ד. "ותודתנו נתונה להרה"ח ר' יהושע שי' מונדשיין, על עזרתו הרבה בההדרת מהדורא מתוקנת זו".

 

מאמרים דומים

-