מאמרים

שבחי הבעש״ט PDF

ספרים

פקסימיל מכתב–היד היחידי הנודע לנו ושינויי נוסחיו לעומת נוסח הדפוס. בצירוף מבוא נרחב שבו מפריך את דבריהם של אברהם יערי ואברהם רובינשטיין על גישתם לספר זה ונוסחאותיו. נספחים: נוסח קדום של אגרת "עליית הנשמה" (מכת"י); על הבעש"ט בתורת חב"ד; סיפורים על הבעש"ט בתורת החסידות הכללית; סיפורים שנוספו במהדורה היידית של 'שבחי הבעש"ט'.

 

מאמרים דומים

-