מאמרים

תאריך פטירתו של מוהר"ר אליעזר בן ארחא זצ"ל

מוריה

פשר פתיחת ההספד שנשא מוהר"ר ישעיה מטראני בקושטא אחר פטירת רבי אליעזר בן ארחא בחברון.

תאריך פטירתו של מוהר"ר אליעזר בן ארחא זצ"ל

 

 

            ב'מבוא' לשו"ת רבינו אליעזר בן ארחא זצ"ל (מפעל 'אור המזרח', ירושלים תשל"ח, עמ' 22), מובא הציטוט דלהלן מפתיחת ההספד שנשא מוהר"ר ישעיה מטראני זצ"ל על הגאון המחבר בקושטא, וז"ל:

            "מדרש שדרשתי בק"ק גירוש על שמועה כי באה מפטירת הרב כמהר"ר אליעזר ארחא ז"ל שנפטר בעיר חברון היום יום ב' ט"ו לחשון התי"ב".

            על הדברים הללו העיר הרב המהדיר שליט"א: "הדבר מפליא, שבאותו יום שנפטר בחברון נודעה השמועה בתנאי התקשורת אז לקושטא והספידו בו ביום". עכ"ל.

            מכיון שתקשורת מופלאה מעין זו היא אמנם מן הנמנעות, מחייבת אותנו תמיהא רבתי זו להבין את פתיחת הדרשה בצורה שונה; סביר שהתיבות "שנפטר בעיר חברון" הן מאמר המוסגר, ושיעור הדברים הוא: "מדרש שדרשתי בק"ק גירוש, על שמועה כי באה מפטירת הרב כמהר"ר אליעזר ארחא ז"ל (שנפטר בעיר חברון) היום יום ב' ט"ו לחשון התי"ב". והתאריך הוא יום דרשת ההספד ולא יום הפטירה. וק"ל.

 

 

מאמרים דומים

-