מאמרים

תורת חב"ד: לקוטי אמרים תניא – ביבליוגרפיה PDF

ספרים

מהדורותיו, תרגומיו וביאוריו. כולל רישום כל הוצאות ה'תניא' וטפסיהן השונים בין השנים תקנ"ו–תשמ"א. שפע פקסימילים של שערים, קישוטי–דפוס ושינויי טפסים. מבוא ארוך: "ספר ה'תניא' שבכתב ושבדפוס", עם פקסימילים מכתבי–יד. בספר באים בירורי נושאים המסתעפים דרך אגב, כגון: הצנזורה, הדפסת ספרי חסידות בגליציה בתקופת איסור הדפסת ספרים אלו, הדפסת ספרים ברוסיה בתקופת "גזירת הדפוסים", ועוד.

 

מאמרים דומים

-