מאמרים

תרי "ר' שלמה חיים" אינהו (תגובה)

כפר חב״ד

הערות לסיפורו של הרש"ד זיסלין שנדפס בגל' 916, עמ' 68. ביטוי מפי הרה"צ המפורסם ר' שלמה חיים מקוידנוב נ"ע (ולא מפי ר' שלמה חיים קסלמן ע"ה).

כפר חב"ד, 917 (כ"ג אב תש"ס), עמ' 96

 

תרי "ר' שלמה חיים" אינהו

בגל' 916 (עמ' 68) קוראים אנו סיפור שסיפר הרב זיסלין ע"ה בזה הלשון: פעם החסידים התחילו לבנות גיהנום חדש. לפתע הם הביטו סביבם וראו שגם הגן-עדן הוא כבר עתיק ורפוי דיו. לבסוף הוחלט שיהפכו את הגן-עדן הישן לגיהנום, ובמקומו יבנו גן-עדן חדש. כששמע זאת המשפיע ר' שלמה-חיים ז"ל, אמר: זהו עמוק עמוק מי ימצאנו. עכ"ל הסיפור המיוחס לרב זיסלין.

והנה הרב זיסלין עצמו הדפיס את הסיפור הזה בקונטרס "ביאור פרשת גדולת החג י"ט כסלו" (כפר-חב"ד תשכ"ג), וממנו נמצאנו למדים שלושה דברים:

[א] את הסיפור הזה סיפר אדמו"ר הזקן, [ב] לא החסידים הם שהחליטו איזה גיהנום לבנות, אלא אלא מי שבידו להחליט ולעשות, [ג] לא המשפיע ר' שלמה חיים אמר "עמוק עמוק מי ימצאנו", אלא הרה"צ המפורסם ר' שלמה חיים מקוידנוב נ"ע.

מאמרים דומים

-