מאמרים

תשורה - טו"ב כסלו תשס"ח PDF

תשורות

[א] קובץ ממכתבי והוראות כ"ק אדמו"ר זי"ע בקשר לעבודתו בכרם חב"ד וספרותה, בתוספת ביאורים והסברים לרקע המכתבים ותוכנם. [ב] סיפורים, אמרות, משלים ופתגמים מלוקטים מאגרות–קודש, בעריכת בנו הלל מונדשיין. [ג] קונטרס "ברית מנחם".

 

מאמרים דומים

-