מאמרים

סדור תפלה עם פירוש מהרי"ד [ב] PDF

סידור מהרי״ד

ספרים

על פי נוסח האר"י ז"ל כפי אשר יסד אדמו"ר רש"ז מלאדי עם פירוש המלות ע"פ חסידות הנקרא בשם פירוש מהרי"ד, מאת כ"ק אדמו"ר מוהר"ר יצחק דובער מלאדי, נכדו של אדמו"ר ה'צמח–צדק'. נדפס לראשונה בברדיטשוב בשנת תרע"ג, ונדפס מחדש, בהוצאת מכון 'אהלי שם' ליובאוויטש, עם הוספות קטעים חדשים מתורתו של המחבר, תיקון טעויות–דפוס, וסקירה קצרה על תולדותיהם של האדמו"רים לבית לאדי.

 

מאמרים דומים

-