מאמרים

פרק טז: לקוטי שיחות ופתגמים

מהזמנה למגילה: פרוייקט ההזמנות

ממאפיני הפיכת ההזמנה למגילה הוא הדפסת קטעי שיחות ופתגמים בתוך ההזמנה ומסביב לה. מעניני חתונה, גומ"ש ועוד

אחד המאפיינים את הפיכת ההזמנה למגילת-ספר, הוא הדפסת שיחות ופתגמים בתוך ההזמנה או סביב לה.

הליקוטים כוללים עניינים השייכים לחתונה, לגאולה ומשיח, או שניהם גם יחד. חלקם "יש לפרסם" וחלקם – מצוה שלא לפרסם.


ושני ציטוטים בהזמנות שאינן משיחיות: האחת צורך השעה המתקשרת לגאולה, והשניה קשורה לתוכנו של יום החתונה בט"ו בשבט:

מאמרים דומים

-