מאמרים

קונטרס להשכילך בינה PDF

ספרים

ליקוט מאמרים יקרים בדא"ח מאדמו"ר הזקן ובנו אדמו"ר האמצעי. יוצא לאור לראשונה מכת"י. כולל עשרים מאמרים שהם העתקה מביכל דא"ח ישן שנרשם עליו: שייך לחתן אדמו"ר שי' תורות מאדמו"ר שי' וקצת ביאור מבנו הרב שי'. בסופו מפתח הענינים.

 

מאמרים דומים

-