מאמרים

פלח הרמון PDF

תשורות

מאמרים ורשימות מאת הרה"ק החסיד מו"ה הלל מפאריטש בענין תפילין ובענין מועדי הקיץ. כולל שמועות וסיפורים מרשימות תלמידו רלוי"צ סמינובסקי, מכתבים וליקוטים מכת"י בשמו. מזכרת מחגיגת הבר מצוה של בנו הלל מונדשיין.

מאמרים דומים

-