מאמרים

פני משה PDF

ספרים

פני משה

מאת החסיד רבי חיים משה בן יעקב ליברמן (איש חביב) מטשאשניק. בהוצאת מכון 'אהלי שם' ליובאוויטש. ביאור יקר על מאמר "פתח אליהו", עפ"י כתבי אדמו"ר ה'צמח–צדק' וע"פ דא"ח מאדמו"ר הזקן ואדמו"ר האמצעי. במבוא: מהותה ושבחה של תפילת פתח אליהו אשר בסה"ק תקוני–זוהר, מפי ספרים ומפי סופרים. תולדות המחבר וחיבוריו, ותיאור ספרו הנוכחי.

 

מאמרים דומים

-